Algemene voorwaarden

Wanneer u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden tekent u voor:

  • Wij huren de grond, hierover zijn goede afspraken gemaakt maar mocht de begraafplaats ophouden met bestaan dan is de verhuurder van de grond niet aansprakelijk voor de graven en de begraven dieren.
  • Vlak naast de begraafplaats staat een kippenbedrijf, dit kan soms wat geuroverlast geven. U mag hierover geen klacht indienen tegen het kippenbedrijf.
  • U dient zich te houden aan de huisregels van de dierenbegraafplaats, deze vind u terug op de website.